Arap Dilinin Hâkim Olduğu Alanlar

Arap Dilinin Hâkim Olduğu Alanlar

Arap Dilinin Hâkim Olduğu Alanlar

Arapça eskiden günümüze kadar çeşitli evrimler geçerek günümüze kadar ulaşmıştır. Bu dil hemen hemen yirmi beş ülkenin resmi dili olmakla b beraber 300 milyondan fazla 400 milyona yakın insan tarafından konuşulmakta dünyada bir sürü insan tarafından her ne kadar anadilleri olmasa bile dini yönü itibari ile ibadet dili olarak kullanılmaktadır. Günümüzde FAS, Suriye, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Filistin, Irak gibi ülkelerde milyonlarca insan tarafından farklı farklı lehçelerle aktif bir şekilde konuşulmaktadır. Bu ülkeleri yakından daha iyi tanımak adına alacağınız herhangi bir Arapça kursu lehçe farklılıkları ve Arap kültürleri hakkında daha fazla bilgiye sahip olmanızı sağlayacaktır. Böylece Arap dünyasını daha yakından tanıyacak kuracağınız kültürel etkileşimlerle hayatınıza farklı bir değer katacaksınız.

Kültür Dil Etkileşimi

Diller eski çağlarda olduğu gibi günümüzde de medeniyetlerin aynası olma özelliklerini göstermektedir. Konuştuğumuz dil günlük hayatta kendimi ifade etmek dışında tarihsel açıdan bakıldığında bir kar topu misali yuvarlanmakta ve yuvarlandıkça kültürel birikim açısından kocaman bir değer bütünü haline gelmektedir. Eski çağlarda konuşulan Arapça dilini sizde bir Arapça kursu ile öğrenmeye çalıştığınızda dilin üstünde taşıdığı kültürel birikim izlerini rahatlıkla görebileceksiniz. Bu nedenle dil insanların duygu, düşünce, yaşam tarzı, dini değerler, yöresel imgeler taşıması sebebiyle her kültüre has ve öznel bir yapı göstermektedir. Yeni bir dil öğrenmek yeni medeniyetleri tanımamızı sağlayacak ve daha genel bir bakış açısıyla dünyayı tanımamızı sağlayacaktır.

Dünyadaki Dil Ağı

Dünya geneli milyarlarca insan tarafından konuşulan ortak bir dil olmaması sebebiyle ve her toplumun birbiriyle etkileşimi özellikle teknoloji çağı öncesi coğrafi konum sebebiyle pek mümkün olmadığından dünyada onlarca farklı dil meydana gelmiştir. Her toplum kendi arasında iletişimi sağlamak adına oluşturduğu harfleri belli bir mantık çerçevesinde yan yana getirerek bir kelime haznesi oluşturmuştur. Zamanla birbirleriyle ticari ya da savaşlar sebebiyle etkileşim haline giren milletler dil konusunda da etkileşime girmiş ve dil kaynaşması olmuştur. Özellikle Arapça gibi dini değerlere sahip diller ortak olarak milyonlarca insan tarafından kullanılması sebebiyle diğer toplumların dillerini önemli bir ölçüde etkilemiştir.

Genel Kültür