Konut Projelerinde Sismik İzolasyon Tercihi Ön Plana Çıkıyor

Konut Projelerinde Sismik İzolasyon Tercihi Ön Plana Çıkıyor

Konut Projelerinde Sismik İzolasyon Tercihi Ön Plana Çıkıyor

Doğal afetlerin oldukça önemli bir etki ortaya çıkarması insan hayatını bir hayli etkilemektedir. Gerek tekil ve gerekse de toplu bir biçimde yıkımların ortaya çıkması aynı zamanda temel yaşam birimlerinin de mevcut doğal afetleri uygun hale getirilmesi gerekliliğini ortaya koyar. Bu durum yaşanılan şehrin bölgenin ve coğrafyanın niteliği ile de yakından alakalıdır. Buradan da anlaşıldığı üzere konut projeleri üzerinden en fazla değerlendirme deprem üzerinden alınmaktadır. Deprem sigortasının varlığı ile birlikte ülkemiz oldukça önemli bir karanlık çağın sonuna gelinmiştir. Bu sayede deprem güvencesi altına alınan konutlarla ilgili ortaya çıkacak zararlar üzerinden güvenceler temin edilebilmektedir. Mevcut binaların deprem güvenilirliği noktasında geçer not alabilmesi söz konusu konut projelerini daha da güvenli hale getirmektedir. Diğer taraftan tercih edilme noktasında da oldukça önemli bir üstünlük ortaya çıkar. Son yıllarda çok fazla adı geçen sismik izolasyon deprem alanında oldukça önemli bir teknoloji ortaya koymaktadır. Emlak haberleri içerisinde yer alan haber bir hayli dikkat çekicidir.

Sismik izolasyon tam olarak deprem etkisinin yeryüzünde hissedilmesini en az hale getiren mekanizma olarak ifade edilebilir. İlk olarak Tokyo’da kullanılan bu sistemle ilgili dikkat birçok detay olduğunu ifade edebiliriz. Sismik izolatör 17 Ağustos depreminden sonra Türkiye’de inşa edilen tüm kamu hastanelerinde zorunlu bir biçimde kullanılmıştır. Sismik izolatör sayesinde kinetik deneysel hareketlenme sayesinde depremin etkisine karşı direnç söz konusu olmakta ve bu sayede daha az yıkım meydana gelmektedir. Kamu binalarının dışında çeşitli karayolları birimlerinde de kullanılan izolatörlerin oldukça etkili olduğu görülmektedir.

Emlak haberleri dâhilinde bina sağlamlığı noktasında özellikle konut projelerinin sismik izolatör bağlamında işlerliği dikkat çekicidir. Konut projelerinin sahibi olan firmaların bu noktada oldukça önemli girişimleri olduğu anlaşılmaktadır. Bu sayede daha güvenilir hale gelen konut projeleri daha fazla tercih edilen projeler haline gelmektedir. Diğer taraftan bu durumun diğer firmaların da rekabet bazında tercih edeceği bir teknik olması sebebiyle ülke bazında da pozitif bir kazanımı da ortaya koyacaktır.

Genel Kültür